top of page

Naild By Pooh Group

Public·3 members

De Acord


La conferència de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic va concloure amb l'adopció d'un acord històric per combatre el canvi climàtic i impulsar mesures i inversions per a un futur baix en emissions de carboni, resilient i sostenible.
De acordEl nou acord també estableix el principi que els futurs plans nacionals -denominats contribucions determinades a nivell nacional (INDC, per les sigles en anglès)- no seran menys ambiciosos que els existents i que cada cinc anys, els països hauran d'actualitzar-los.


Sunteți de acord să respectați legislația locală, statală, federală și națională, statutele, ordonanțele și regulamentele aplicabile utilizării de către dvs. a Serviciilor. Utilizarea de către dvs. a Serviciilor poate fi supusă și altor legi. Riscul pierderii tuturor Tranzacțiilor efectuate electronic trece în sarcina beneficiarului, după transmiterea electronică către destinatar. Niciun angajat sau agent Apple nu are autoritatea să modifice acest Acord.Apple vă poate notifica cu privire la Servicii prin trimiterea unui e-mail, pe adresa dvs. de e-mail sau a unei scrisori prin poștă, pe adresa de corespondență, sau prin postarea unei notificări în Servicii. Notificările vor intra în vigoare imediat. Apple vă poate contacta, de asemenea, prin e-mail sau prin notificare push pentru a vă trimite informații suplimentare despre Servicii.Soluționarea alternativă a litigiilor. UE operează o platformă voluntară de Soluționare Online a Litigiilor care poate fi accesată prin următorul link: Apple Distribution International Ltd. a ales să nu participe la această platformă. În cazul în care întâmpinați o problemă, contactați serviciul de asistență iTunes


Acest cuvant este unul des gresit din cauza faptului ca, atunci cand vorbim, pare ca spunem un singur cuvant. Insa daca spui propozitia intr-un ritm mai lent, vei observa ca spui de acord, nu deacord.


d) Încetarea Licenţei. Licenţa va înceta automat la sfârşitul perioadei pentru care a fost acordată. Dacă nu respectaţi prevederile Acordului, Furnizorul va avea dreptul de a se retrage din Acord, fără a prejudicia drepturile sau daunele legale ce pot fi pretinse Furnizorului într-o astfel de eventualitate. În cazul anulării Licenţei, trebuie să ştergeţi, distrugeţi sau returnaţi imediat Software-ul şi toate copiile de rezervă, suportând costurile, către ESET sau către magazinul de la care aţi obţinut Software-ul. În urma încetării Licenţei, Furnizorul va avea inclusiv dreptul de a anula dreptul Utilizatorului final de a utiliza funcţiile Software-ului, care presupun conectarea la serverele Furnizorului sau ale unor terţe părţi.


7. Rezervarea drepturilor. Prin acest Acord, Furnizorul îşi rezervă toate drepturile asupra Software-ului, cu excepţia drepturilor acordate Dvs. în mod explicit prin termenii acestui Acord, în calitate de Utilizator final al Software-ului.


9. Intrarea în vigoare şi încetarea Acordului. Acest Acord intră în vigoare de la data la care Dvs. sunteţi de acord cu termenii acestui Acord. Puteţi înceta oricând acest Acord prin dezinstalarea definitivă, distrugerea sau returnarea, suportând costurile, a Software-ului, a tuturor copiilor de rezervă şi a tuturor materialelor asociate furnizate de Furnizor sau de partenerii săi comerciali. Indiferent de modul de încetare a acestui Acord, prevederile articolelor 6, 7, 10, 12, 19 şi 21 se vor aplica în continuare pentru o perioadă nelimitată.


20. Legislaţia în vigoare. Prezentul Acord este reglementat şi interpretat în conformitate cu legile din Republica Slovacă. Prin prezenta, Utilizatorul final şi Furnizorul sunt de acord că principiile conflictuale ale legislaţiei şi cele ale Convenţiei Naţiunilor Unite privind Contractele Internaţionale pentru Comercializarea Bunurilor nu se aplică. Sunteţi de acord, în mod explicit, că orice conflict sau reclamaţie care decurge din acest Acord privitoare la Furnizor sau orice conflict sau reclamaţie legată de utilizarea Software-ului va fi rezolvată de Judecătoria I din Bratislava şi vă exprimaţi, în mod explicit, acordul pentru exercitarea jurisdicţiei judecătoriei respective.


A més d'assumir objectius a llarg termini, els països arribaran a un pic d'emissions, com més aviat els sigui possible, i a partir de llavors començaran a reduir-les fins a aconseguir durant la segona meitat del segle un equilibri entre les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle i l'absorció que en fan els embornals, és a dir, els boscos, l'agricultura i el sòl. Els països seguiran presentant plans nacionals d'acció climàtica que detallin els seus objectius futurs per lluitar contra el canvi climàtic. El nou acord també estableix el principi que els futurs plans nacionals -denominats contribucions determinades a nivell nacional (INDC, per les sigles en anglès)- no seran menys ambiciosos que els existents i que cada cinc anys, els països hauran d'actualitzar-los.[13][3]


Consiliul și Parlamentul au ajuns astăzi la un acord politic provizoriu cu privire la Actul legislativ privind piețele digitale, care urmărește să facă sectorul digital mai echitabil și mai competitiv. Finalizarea textului va fi posibilă în zilele următoare, după încheierea ultimelor lucrări tehnice.


Colegiuitorii au convenit că, deși preocupările economice care decurg din colectarea de date de către un gatekeeper vor fi abordate în Actul legislativ privind piețele digitale, preocupările societale mai ample ar trebui, în schimb, abordate în Actul legislativ privind serviciile digitale. De asemenea, se așteaptă un acord în viitorul apropiat cu privire la Actul legislativ privind serviciile digitale.


Acest site este site-ul oficial al Consiliului UE și al Consiliului European. Site-ul este gestionat de Secretariatul General al Consiliului, constituit din personalul al cărui rol este să acorde asistență Consiliului UE și Consiliului European.


El personal investigador de la Universitat de Barcelona pot publicar en accés obert a les revistes de les editorials amb les quals s'ha arribat a un acord transformatiu de manera individual o través de l'aliança CRUE-CSIC.


1.ij (acord) absolutament, amén, avant, bé, cert, certament, com vulgues, com vulguis, conforme, endavant, entesos, és clar, evidentment, i tant, i tant que sí, naturalment, per descomptat, prou, sens dubte, sí


Un acord comercial (cunoscut, de asemenea, și sub numele pact comercial) este un tratat ce are în vedere impozitele, tarifele și comerțul la scară largă, care include adesea garanții de investiție. Atunci când două sau mai multe țări acceptă condițiile care le ajută să facă negoț reciproc. Cele mai comune acorduri comerciale au în vedere comerțul preferențial și comerț liber, încheiate pentru a reduce (sau a elimina) tarifele, cotele și alte restricții comerciale asupra obiectelor tranzacționate între semnatari. Acestea i-au ajutat să stabilească tarifele și ceea ce au nevoie pentru a putea impune importuri și exporturi pe județe.


Logica acordurilor comerciale formale constă în faptul că ele conturează ceea ce este convenit și pedepsele pentru abateri de la regulile stabilite în acord.[1] Astfel, acordurile comerciale ajută la diminuarea neînțelegerilor și oferă încredere ambelor părți, asigurând pedepsirea înșelăciunii; acest lucru crește probabilitatea unei cooperări pe termen lung. O organizație internațională, cum ar fi FMI, poate stimula în continuare cooperarea prin monitorizarea respectării acordurilor și a raportării țărilor terțe cu privire la încălcări. Este posibil să fie necesară monitorizarea de către agenții internaționale pentru a detecta barierele netarifare, care sunt încercări deghizate de a crea bariere comerciale.


În cadrul Organizației Mondiale a Comerțului sunt încheiate diferite acorduri (mai ales în timpul aderărilor noilor state), ale căror condiții se aplică tuturor membrilor OMC cu privire la așa-numita cea mai favorizată (MFN), ceea ce înseamnă că clauzele acceptate bilateral cu un partener comercial vor fi impuse și celorlalți membri ai organizației


Din punct de vedere politic, pacturile comerciale sunt adesea controversate deoarece pot schimba obiceiurile economice și pot aprofunda interdependența cu partenerii comerciali. Creșterea eficienței prin "comerțul liber" este un obiectiv comun. În cea mai mare parte, guvernele susțin alte acorduri comerciale.


Mișcarea anti-globalizare se opune prin definiție unor astfel de acorduri, dar unele grupuri se alătură în mod normal acestei mișcări, cum ar fi partidele ecologice, pentru că urmăresc comerț echitabil sau comerț sigur, care să modereze ceea ce percep ca fiind efectele rele ale globalizării. 041b061a72


  • About

    Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

    bottom of page